zadzwoń:

+ 48 605 670 680

+ 48 533 633 509

Usługi

Oferujemy usługi księgowe jak również szereg rozwiązań – które to dobierane są indywidualnie – w zależności od potrzeb naszego Klienta w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Poniżej pełna lista świadczonych usług:

  •  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  •  ewidencja ryczałtu

w ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

– dokonywanie zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu
– sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
– prowadzenie ewidencje wyposażenia
– sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ich ewidencji (także wartości niematerialnych i prawnych)
– ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
– prowadzenie ewidencji VAT – sporządzanie miesięcznej i rocznej deklaracji podatkowej
– przygotowywanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki

  •  ewidencje VAT
  •  rejestracje działalności gospodarczej
  •  kadry i płace

w ramach usługi kadrowej:

– prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej wraz aktami osobowymi
– sporządzanie listy płac
– sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i rozliczeń
– sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników

  •  prowadzenie ewidencji ZUS
  •  prowadzenie dokumentacji pracowniczej